Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες της Γ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας και του Λανίτειου Γυμνασίου Λεμεσού. Σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών  μεταξύ των μαθητών/τριών των συνεργαζόμενων σχολείων σχετικών με τη 2η σκηνή του Β επεισοδίου της Ελένης του Ευριπίδη. Το μάθημα δομείται σε ενότητες-δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελούν την αφόρμηση για προβληματισμό σε ζητήματα που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη.

Καθεμία δραστηριότητα αναρτάται στην ομάδα συζητήσεων έτσι ώστε να δίνεται σε κάθε μαθητή/τρια η ευκαιρία να καταθέτει τις απόψεις του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης αλλά και να ανοίγει ένα νέο θέμα εμπλεκόμενος σε μία επικοινωνία ανοικτή και δημιουργική.